Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Phân loại cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Xem tiếp


Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cư trú, ngày 16/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 6173/UBND-NCPC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Xem tiếp


Ngày 17/9/2021 Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 3332/TB-BCĐ về việc Thông báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông.

Xem tiếp


Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ 00h ngày 20 tháng 9 năm 2021như sau:

Xem tiếp


Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 5815/UBND-NCPC về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Xem tiếp


Ngày 23/8/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn kiểm chứng thông tin và báo cáo tin giả

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản Điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kể từ 00 giờ ngày 22/8/2021

Xem tiếp


Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 4772/UBND-VXNV ngày 27/7/2021 về việc bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp


Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 5255/VPCP-KGVX ngày 31/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Xem tiếp


Để các nền tảng công nghệ thông tin được đồng bộ, phục vụ công tác quản lý tiêm chủng Vắc xin Covid-19 tại tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả cao, với mục tiêu 100% người dân được quản lý toàn diện lịch sử dữ liệu tiêm Vắc xin và có thể tra cứu Hồ sơ sức khoẻ cá nhân.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In