Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để tăng cường hiệu quả trong thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị cộng đồng và mỗi cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh Thông điệp truyền thông do Sở Y tế tham mưu ban hành với các nội dung:

Xem tiếp


Ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 489 về thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là ở một một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía Tây Nam với nước ta. Do đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại ở nước ta là rất cao.

Xem tiếp


Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021 như sau:

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 57/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp


Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (tên tiếng anh là Agribussiness Promotion Investment Fund - viết tắt là APIF) là một tiểu hợp phần của Hợp phần 3 “Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường”, thuộc dự án CSSP. Quỹ được xem như một công cụ nhằm hỗ trợ và khuyến khích các đối tác từ khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem tiếp


Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ dbdc.backan.gov.vn) là Trang thông tin chuyên cung cấp thông tin chính thức, công khai về các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp của tỉnh Bắc Kạn trên mạng Internet.

Xem tiếp


Ngày 17 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; dự họp có thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 18 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 885/UBND-VXNV về việc thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In