Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện hoả tốc đề nghị chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

( Cập nhật lúc: 14/12/2020  )
Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản hoả tốc số 76 về việc đề nghị chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

 

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 14/12, ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ có mưa, trời rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 130C, vùng núi cao dưới 80C.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đề nghị:

1. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết, chủ động phòng chống rét.

2. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung.

3. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cơ quan chuyên môn thành lập các đoàn công tác về các địa phương hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương về việc thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét.

6. UBND các huyện, thành phố: Chủ động nguồn ngân sách dự phòng của địa phương phục vụ cho công tác phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy sản và cây trồng; triển khai lực lượng xung kích tại cơ sở, hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc khó khăn thực hiện các biện pháp phòng chống rét.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, chủ động phòng tránh.

8. Các sở, ngành khác chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, đảm bảo đời sống người dân, an toàn sản xuất theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.

9. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo quy định. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại do rét gây ra về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Xem chi tiết nội dung Công điện tại link sau: Công điện hoả tốc đề nghị chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

 

Sign In