Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh BK về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

( Cập nhật lúc: 28/04/2021  )
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là ở một một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía Tây Nam với nước ta. Do đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại ở nước ta là rất cao.

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

2. Chủ động tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi, địa bàn quản lý; báo cáo cấp uỷ cùng cấp để thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi đông người, tại các lễ hội, các hoạt động hiếu, hỉ; trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tuỳ mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức: Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID-19; thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương) và nhân dân không đi đến những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19 và các tỉnh, thành phố khu vực biên giới Tây Nam nước ta nếu không thật sự cần thiết; yêu cầu tất cả người dân địa phương trở về từ các tỉnh, thành phố khác trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định.

4. Hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quanbáo chí và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, thực hiện yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

6. Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép.

7. Sở Giao thông vận tải chủ động hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách công cộng.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

9. Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và theo dõi y tế sau cách ly.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cấp chính quyền nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; phát động toàn dân nâng cao ý thức, tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe và thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19./.

 

Xem chi tiết nội dung Công điện tại link sau: Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh BK về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sign In