Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới

( Cập nhật lúc: 10/04/2020  )
Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 1869/UBND-VXNV đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.


Đồng thời, tiếp tục dừng việc tổ chức dạy học, kiểm tra cấp chứng chỉ đối với các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số từ ngày 13/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, UBND các huyện, thành phố thông báo nội dung trên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn; duy trì, triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình đảm bảo hiệu quả./.

 

 

Xem chi tiết Công văn tại link sau: Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo cho trẻ mầm non và học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Hồng Nhung/ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Sign In