Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 02/03/2021  )
Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm đánh bạc nói riêng vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong năm 2020 cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, đấu tranh 65 vụ đánh bạc với 350 đối tượng, tạm giữ số tiền hơn 600 triệu đồng, hình thức đánh bạc chủ yếu là ba cây, xóc đĩa, sâm, liêng…, đánh trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội, kết hợp sử dụng công nghệ cao. Hình thức đánh bạc sử dụng công nghệ cao ngày càng trở nên phổ biến, thu hút nhiều người tham gia, trong đó có cả cán bộ, công chức, viên chức... ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội và tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn.

Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động đấu tranh của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người dân chưa cao; sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng internet, mạng viễn thông trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều ứng dụng có tính năng thông minh, mức độ tương tác với người dùng lớn nên các đối tượng đã lợi dụng để đánh bạc, trong khi đó các phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc chưa đáp ứng được yêu cầu… dẫn đến tình trạng tội phạm đánh bạc ngày càng gia tăng.

Để chủ động phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, gá bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo ổn định an ninh trật tự, ngày 01 tháng 03 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ 01 năm báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép cùng báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật gửi về Công an tỉnh trước ngày 15/10 hằng năm/.

 

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị tại link sau: Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn đánh bạcSign In