Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”

( Cập nhật lúc: 02/06/2020  )
Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”.

 

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị tại link sau: Chỉ thị 03

Sign In