Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 05 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

( Cập nhật lúc: 28/07/2020  )
Ngày 28 tháng 7 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 05 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

 

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị tại link sau: Chỉ thị số 05

Tin bài mới:


Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(27/07/2020)

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(23/07/2020)

Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(08/07/2020)

Chỉ thị về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”(02/06/2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(21/05/2020)

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai(20/05/2020)

Quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(29/04/2020)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn(28/04/2020)

Công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá(27/04/2020)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) (17/04/2020)

Sign In