Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai

( Cập nhật lúc: 20/05/2020  )
Ngày 7/5/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 852/SNN-CCTL về việc cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai.


Theo đó trên địa bàn tỉnh hiện nay đã lắp đặp và đưa vào sử dụng 31 trạm đo mưa tự động, dự kiến trong năm 2020 sẽ lắp đặt thêm 10 trạm. Các trạm đo mưa tự động được lắp đặt vận hành và phát huy hiệu quả trong công tác cảnh báo thiên tai đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất.

Trang facebook phòng chống thiên tai của Trung ương, tỉnh được thành lập và kết nối thông tin đến nhiều người. Để thông tin cảnh báo sớm đến nhân dân, chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN) đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

- Chỉ đạo, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và người dân cài đặt phần mềm Vrain để theo dõi lượng mưa (có hướng dẫn gửi kèm theo).

- Tiếp tục triển khai việc kết nối, chia sẻ trang “Thông tin phòng chống thiên tai Việt Nam”, đường linh: https://www.facebook.com/phongchongthientaivn/; trang “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, đường linh: https://www.facebook.com/thongtinphongchongthientaibackan/.

Xem chi tiết nội dung Công văn và các hướng dẫn cài đặt phần mềm Vrain tại linh sau: Công văn số 852 ; HDCĐ VRAIN ; HDSD APP VRAIN

Sign In