Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

( Cập nhật lúc: 22/03/2023  )
Tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X đã thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và công tác cán bộ theo thẩm quyền.


Cụ thể như sau:

 

TT

Tên Nghị quyết

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Văn bản

1

Nghị quyết về việc bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

01/NQ-HĐND

09/3/2023

 

Tải về

2

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

02/NQ-HĐND

09/3/2023

 

Tải về

3

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

03/NQ-HĐND

09/3/2023

 

Tải về

4

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1)

04/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

5

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ

05/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

6

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I

06/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

7

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

07/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

8

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

08/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

9

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)

09/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

10

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025

10/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

11

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

12

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương

12/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

13

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6)

13/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

14

Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

15

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh

15/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

16

Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

16/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về

17

Nghị quyết kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17/NQ-HĐND

10/3/2023

Tải về


Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
Sign In