Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công văn số 208-CV/ TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tập trung chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Để tăng cường hiệu quả trong thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị cộng đồng và mỗi cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh Thông điệp truyền thông do Sở Y tế tham mưu ban hành với các nội dung:

Xem tiếp


Ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 489 về thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem tiếp


Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là ở một một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía Tây Nam với nước ta. Do đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại ở nước ta là rất cao.

Xem tiếp


Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2021 như sau:

Xem tiếp


Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhân dân ta sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân để thực thi quyền làm chủ của mình. Vì vậy, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 57/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Xem tiếp


Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (tên tiếng anh là Agribussiness Promotion Investment Fund - viết tắt là APIF) là một tiểu hợp phần của Hợp phần 3 “Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường”, thuộc dự án CSSP. Quỹ được xem như một công cụ nhằm hỗ trợ và khuyến khích các đối tác từ khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In