Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn

( Cập nhật lúc: 29/05/2019  )
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ có 23 đơn vị hành chính cấp xã nằm trong diện sắp xếp lại.Xã Đông Viên và xã Rã Bản dự kiến sáp nhập thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới có tên dự kiến là xã Đồng Thắng

Trên cơ sở Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 -2021, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng Phương án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn dưới 50% cả 02 tiêu chí dân số và diện tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với cấp huyện, theo thống kê, tỉnh Bắc Kạn không có đơn vị hành chính nào có cả hai tiêu chí diện tích và dân số có quy mô dưới 50% so với quy định. Do đó trước mắt từ nay đến 2021 tỉnh Bắc Kạn không đưa nội dung sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện vào phương án này.

Đối với cấp xã, đối chiếu với tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích theo quy định, toàn tỉnh Bắc Kạn có 23/122 đơn vị hành chính cấp xã nằm trong diện sắp xếp lại.

Theo Phương án dự thảo, huyện Ngân Sơn có 01 đơn vị hành chính cấp xã cần sắp xếp lại là xã Hương Nê. Dự kiến sẽ sáp nhập xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm thành 01 đơn vị hành chính cấp xã mới dự kiến tên gọi là xã Hiệp Lực.

Đối với huyện Ba Bể, xã Cao Trĩ nằm trong diện sắp xếp lại. Theo phương án sẽ sáp nhập 06 thôn (gồm: Bản Ngù 1, Bản Ngù 2, Bản Piềng 1, Bản Piềng 2, Nà Chả, Phiêng Toản) về xã Thượng Giáo (thuộc huyện Ba Bể), sau khi sáp nhập tên xã giữ nguyên là xã Thượng Giáo. Sáp nhập 02 thôn (gồm: Kéo Pựt, Dài Khao) về xã Khang Ninh (thuộc huyện Ba Bể), sau khi sáp nhập tên xã giữ nguyên là xã Khang Ninh.

Đối với huyện Na Rỳ có 09 đơn vị hành chính cấp xã trong diện sắp xếp lại. Theo phương án sắp xếp, sẽ sáp nhập 6 thôn của xã Lương Hạ gồm: Pò Đồn, Đồn Tắm, Nà Hin, Nà Lẹng, Khuổi Nằn 1, Khuổi Nằn 2 vào thị trấn Yến Lạc, sau khi sáp nhập giữ nguyên tên là thị trấn Yến Lạc. Sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm xã Ân Tình và xã Lạng San thành một đơn vị hành chính, sau khi sắp xếp tên dự kiến là xã Văn Lang. Sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm xã Hữu Thác và xã Hảo Nghĩa để thành một đơn vị hành chính mới dự kiến tên là xã Trần Phú. Sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm: Xã Lam Sơn và xã Lương Thành để thành lập một đơn vị hành chính mới dự kiến tên xã mới là Sơn Thành. Sáp nhập thôn Nà Tát, xã Văn Học và thôn Nà Sang, Nà Khun của xã Lương Hạ vào xã Cường Lợi, giữ nguyên tên là xã Cường Lợi. Sáp nhập 7 thôn của xã Văn Học gồm: Nà Ca, Pò Phjeo, Thôm Bả, Pò Rản, Pò Lải, Pò Cạu, Nà Cằm vào xã Vũ Loan, dự kiến tên đơn vị hành chính mới là xã Văn Vũ.

Đối với huyện Bạch Thông, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trong diện sắp xếp lại gồm 06 xã, 01 thị trấn. Sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm xã Hà Vị và xã Quân Bình để thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới có tên dự kiến là xã Quân Hà. Sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông thành một đơn vị hành chính mới có tên dự kiến là thị trấn Phương Thông. Sắp xếp 02 xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ để thành lập 01 đơn vị hành chính mới với tên dự kiến là xã Tân Tú.

Đối với xã Cẩm Giàng thuộc huyện Bạch Thông không đưa vào phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vì hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã cho chủ trương xây dựng Đề án phát triển thành phố Bắc Kạn. Theo đề xuất của thành phố Bắc Kạn dự kiến lấy toàn bộ xã Cẩm Giàng và xã Quang Thuận để mở rộng thành phố Bắc Kạn, trong đó nâng cấp xã Cẩm Giàng thành phường Cẩm Giàng thuộc thành phố Bắc Kạn.

Đối với huyện Chợ Đồn có 03 xã, thị trấn trong diện sắp xếp lại. Dự kiến sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm xã Đông Viên và xã Rã Bản thành lập một đơn vị hành chính cấp xã mới có tên dự kiến là xã Đồng Thắng. Sáp nhập 01 thôn Bản Cưa thuộc xã Phong Huân về xã Bằng Lãng, giữ nguyên tên xã là xã Bằng Lãng. Sáp nhập 05 thôn (Nà Tấc, Pác Cộp, Nà Chợ, Nà Mạng, Khuổi Xỏm) thuộc xã Phong Huân về xã Yên Nhuận, khi đó tên xã dự kiến là xã Yên Phong.

Đối với huyện Chợ Mới có 02 xã, thị trấn trong diện sắp xếp lại. Dự kiến sắp xếp lại 02 đơn vị hành chính gồm: Xã Nông Thịnh và xã Thanh Bình thành một đơn vị hành chính mới dự kiến tên là xã Thanh Thịnh. Sắp xếp 02 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh thành một đơn vị hành chính mới dự kiến tên là thị trấn Đồng Tâm.

Về lộ trình, sau khi xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính chưa đạt chuẩn, trong tháng 6/2019 sẽ lấy ý kiến cử tri đối với Phương án. Dự kiến, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định để trình cấp có thẩm quyền thông qua trong tháng 9/2019. Từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư và đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với thực tế của các đơn vị hành chính sau sáp nhập…

Hiện nay, UBND tỉnh đang lấy ý kiến nhân dân đối với Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh trong thời gian 30 ngày (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 26/6/2019).

Để xem nội dung Phương án và tham gia đóng góp ý kiến, quý độc giả thực hiện theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn sẽ chuyển tất cả các ý kiến góp ý của độc giả đến cơ quan soạn thảo xem xét trong quá trình hoàn thiện văn bản./.

Nguồn: Hương Lan/Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Sign In