Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/09/2019  )
Dành nhiều thời gian thảo luận tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) ngày 26/8/2019, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua Nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.


 

Tổ dân phố số 1A và 1B của Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn sáp nhập thành Tổ dân phố số 1

 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành các bước tuyên truyền, rà soát địa bàn dân cư, lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị các bước để sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh đã thảo luận sâu về nội dung của các Nghị quyết, trong đó dành nhiều thời gian để thảo luận về sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến đều cho rằng, việc sáp nhập là cần thiết, tuy nhiên cũng cần tính toán để việc sắp xếp đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, phải tính đến yếu tố đặc thù và có phương án sắp xếp cán bộ ở thôn, tổ sao cho thật hợp lý. Bên cạnh đó cũng cần tính toán việc bố trí hoặc đầu tư xây dựng nhà họp thôn sau sáp nhập để đáp ứng yêu cầu của nhân dân…

Qua thảo luận, thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Cụ thể, huyện Pác Nặm: Sáp nhập 09 thôn để thành lập 04 thôn mới.

Huyện Bạch Thông: Sáp nhập 16 thôn để thành lập 08 thôn mới.

Huyện Chợ Mới: Sáp nhập 14 thôn, 03 tổ dân phố để thành lập 07 thôn và 01 tổ dân phố mới.

Huyện Na Rì: Sáp nhập 21 thôn để thành lập 10 thôn mới.

Thành phố Bắc Kạn: Sáp nhập 03 thôn, 18 tổ dân phố để thành lập 02 thôn và 09 tổ dân phố mới

Huyện Chợ Đồn: Sáp nhập 28 thôn để thành lập 14 thôn mới.

Huyện Ba Bể: Sáp nhập 39 thôn, 04 tiểu khu để thành lập 18 thôn và 02 tiểu khu mới.

Huyện Ngân Sơn: Sáp nhập 51 thôn, 06 tổ dân phố để thành lập 23 thôn và 03 tổ dân phố mới.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Kạn còn 1.310 thôn, tổ dân phố, tiểu khu, tổ nhân dân.

Cũng theo Nghị quyết, các tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn không thực hiện sáp nhập được đổi tên như sau:

Tổ Tân Cư đổi thành Tổ dân phố số 2.

Tổ Bản Rạo đổi thành Tổ dân phố số 5.

Tổ Bản Pyạt đổi thành Tổ dân phố số 6.

Tổ Thác Giềng đổi thành Tổ dân phố số 7.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du, đây là một trong những Nghị quyết tác động tới nhiều cán bộ ở cấp cơ sở, đời sống của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh của địa phương. Do vậy đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần kịp thời có hướng dẫn cụ thể và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện./.


 

 

Nguồn: Hương Lan/Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In