Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao ý thức đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19 nơi công cộng

( Cập nhật lúc: 19/02/2021  )
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp. Tại tỉnh Bắc Kạn, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng đang được các ngành chức năng, địa phương các cấp phối hợp triển khai đồng bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo ngành Y tế hướng dẫn, để cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Nguồn: BKĐT
Sign In