Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ký kết hợp đồng trách nhiệm tuyên truyền xây dựng "công dân điện tử"

( Cập nhật lúc: 31/03/2020  )
Chiều 30/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn ký kết hợp đồng trách nhiệm tuyên truyền xây dựng “công dân điện tử” với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tỉnh.


 

 

Ký kết hợp đồng trách nhiệm tuyên truyền xây dựng “công dân điện tử”

 

Theo nội dung ký kết, đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tuyên truyền cho 90% đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh biết về các hệ thống cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 70% biết khai thác thông tin, phục vụ hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; có 40% đoàn viên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công.

Đoàn Thanh niên có trách nhiệm tuyên truyền cho 60% đoàn viên trong toàn tỉnh biết về các hệ thống cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 60% biết khai thác thông tin, phục vụ hoạt động công tác và phát triển sản xuất, kinh doanh; có 30% đoàn viên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền cho 25% hội viên trong toàn tỉnh biết về các hệ thống cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 40% biết khai thác thông tin, phục vụ hoạt động công tác và phát triển sản xuất, kinh doanh; có 5% đoàn viên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công./.


Nguồn: Việt Bắc/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In