Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban MTTQ và Khối đoàn thể quý II

( Cập nhật lúc: 04/07/2019  )
Sáng 4/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của MTTQ và Khối đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2019. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

 


 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quý II/2019 tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên ổn định,  các phong trào thi đua được thực hiện rộng khắp, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt thi đua 100 ngày đêm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2019) và các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.  

Nhìn chung, trong quý MTTQ và khối đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành và tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác dân vận theo nhiệm vụ đề ra, trọng tâm là triển khai mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hạn chế như các thông tin, báo cáo các sự việc trên các địa bàn còn chậm; việc triển khai thực hiện các hoạt động của MTTQ, các đoàn thể hiệu quả chưa cao, nhiều phong trào và cuộc vận động chưa đưa ra được biện pháp thực hiện hiệu quả. Phương thức hoạt động của một số đơn vị cơ sở chưa thực sự đổi mới, công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa thực sự rõ nét. Việc chấp hành pháp luật ở một số đơn vị doanh nghiệp chưa đầy đủ. Các hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục ở một số cơ sở chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Tại hội nghị các đại biểu đóng góp ý kiến về các vấn đề hoạt động của Đoàn Thanh niên, Ban Tuyên giáo và ý kiến dư luận nhân dân về thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Kế hoạch 221/KH-UBND ngày 24/4/2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019 tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: Thực hiện tốt việc thăm nắm và phán ánh tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị phản biện đối với các văn bản dự thảo về Luật, Đề án, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tổ chức giám sát các nội dung đã được Tỉnh ủy giao. Tập trung tuyên truyền vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và người dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…Tổ chức xây dựng và điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Dân vận khéo…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Duy Chinh chỉ rõ, trong thời gian tới cần tập trung hoạt động sáng tạo, xử lý các hoạt động đáp ứng được tình hình, nhiệm vụ. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần nắm rõ tình hình tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để có hình thức tuyên truyền phù hợp. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn hóa đội ngũ từ cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VI với phương châm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức…/.

Nguồn: Hồng Hạnh/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In