Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

( Cập nhật lúc: 28/10/2020  )
Trong ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; cụ thể như sau:

 

* Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn. 

* Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

* Danh sách các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự A-B-C):

1. Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

2. Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

3. Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

4. Hoàng Lục Do, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Phạm Duy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

7. Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

8. Lường Đức Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

9. Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

10. Hoàng Thu Trang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

11. Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

12. Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

13. Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Công an tỉnh.

* Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo thứ tự A-B-C):

1. Hoàng Hà Bắc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Công Thương.

2. Dương Hữu Bường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

3. Lèng Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

5. Vũ Đức Chính, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

6. Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn.

7. Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

8. Lương Văn Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

9. Hà Thị Đào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

10. Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

11. Hoàng Lục Do, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

12. Vi Hồng Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

13. Đỗ Thị Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

14. Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

15. Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

16. Lê Văn Hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Nội vụ.

17. Hà Sỹ Huân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.

18. Phạm Duy Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

19. Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

20. Hà Thị Liễu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

21. Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

22. Đồng Văn Lưu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông.

23. Tạc Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế. 

24. Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp.

25. Vi Văn Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

26. Nông Quang Nhất, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

27. Hoàng Thanh Oai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

28. Triệu Thị Thu Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

29. Ma Thế Quyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

30. Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

31. Bàn Văn Thạch, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

32. Hà Sỹ Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn. 

33. Lường Đức Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

34. Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV  Tỉnh ủy khóa XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

35. Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh.

36. Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy Na Rì.

37. Triệu Thị Thuý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

38. Dương Ngọc Thuyết, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải.

39. Hà Đức Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn.

40. Hà Văn Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

41. Hoàng Thu Trang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

42. Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

43. Hà Văn Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

44. Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

45. Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XI, Giám đốc Công an tỉnh.

46. Dương Văn Tuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm.

47. Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.

* Các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025: 

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII: Lê Dược Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

 Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII:

1. Phó Chủ nhiệm UBKT Thường trực: Hà Thị Đào, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

2. Phó Chủ nhiệm UBKT: Lưu Ngọc Tâm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

3. Phó Chủ nhiệm UBKT: Phan Thị Nương, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

 Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII (xếp theo thứ tự A-B-C):

1. Nguyễn Duy Chuyền, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Chính sách và Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Hoàng Lục Do, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

4. Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng điều hành Phòng Nghiệp vụ 1, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

5. Hoàng Minh Nguyên, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XI.

6. Ma Trương Thiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (kiêm chức).

7. Trương Văn Vĩnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XI./.

 


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Sign In