Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V

( Cập nhật lúc: 10/09/2020  )
Sáng 09/9/2020, tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.


Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương có đồng chí: Thào Xuân Sùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 118 điển hình tiên tiến thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Các phong trào thi đua được phát động với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, qua đó đã tạo thành động lực to lớn, có sức lan tỏa, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất, công tác, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phong trào tiêu biểu như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Các phong trào thi đua góp phần quan trọng giúp tỉnh hoàn thành tốt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 5,3%/năm; GRDP đến năm 2020 tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người, tăng 1,4 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2,5%/năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng- an ninh được giữ vững.

 

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam gắn Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Bằng khen

của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá: Giai đoạn 2016-2020, tỉnh  Bắc Kạn đã có sự thay đổi  trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Có được kết quả đó là nhờ Bắc Kạn đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Giai đoạn tiếp theo, đồng chí đề nghị Bắc Kạn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả hơn các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng khó khăn thì càng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy thi đua làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù gặp những khó khăn, trở ngại nhất định nhưng Bắc Kạn lại có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ. Để thực hiện được điều này tỉnh cần bổ sung hoàn thiện bộ chính sách tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận những nỗ lực, cống hiến đó, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; tặng Huân chương Lao động cho 03 tập thể và 11 cá nhân trong tỉnh. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể và 36 cá nhân.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 03 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du ghi nhận và đánh giá cao phong trào thi đua trong toàn tỉnh với nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được các cấp, ngành khen thưởng. Đồng chí biểu dương những điển hình tiên tiến dự Đại hội là những bông hoa tươi thắm góp phần tạo vườn hoa rực rỡ sắc màu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Chính tinh thần hăng say học tập, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, bảo vệ an ninh trật tự của các gương điển hình tiên tiến và của tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân toàn tỉnh đã giúp Bắc Kạn vượt qua những khó khăn, thách thức vững bước đi lên theo con đường đổi mới, hội nhập cùng dân tộc.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng, đẩy mạnh tổ chức thực hiện và tuyên truyền trong toàn tỉnh, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phong trào thi đua, gắn với phong trào của các đơn vị, địa phương, chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Nâng cao chất lượng khen thưởng, coi trọng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng, tập trung vào những người lao động trực tiếp, đi cùng với củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng…

 

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn trao Bằng khen

cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2016-2020

 

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lý Thái Hải đã phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 với các nội dung trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng gắn với kết quả phong trào thi đua; ghi nhận, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng thành tích, đúng pháp luật; tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhất là những tập thể, cá nhân lao động, công tác ở vùng khó khăn... Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, xây dựng chương trình hành động để quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 6,8-7,0%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân duy trì 550kg/người/năm; diện tích trồng rừng đạt 17.500 ha; duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 70-72%; đến năm 2025 cả tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Đại hội đã nhất trí danh sách cử 10 đại biểu đại diện cho tỉnh Bắc Kạn đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 04 hộ gia đình và 77 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020./.


Nguồn: Xuân Nghiệp, Hồng Tuyến/ Báo Bắc Kạn điện tử
Sign In