Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Bằng Lãng thực hiện Dự án “Trồng và chăm sóc rừng mỡ, quế”

( Cập nhật lúc: 21/10/2022  )
Trung tuần tháng 10 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân và thành lập Tổ hội nghề nghiệp tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn thực hiện Dự án “Trồng và chăm sóc rừng mỡ, quế”.


Tổng nguồn vốn giải ngân 435 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân tham gia Tổ hội nghề nghiệp vay mua cây giống và phân bón để trồng và chăm sóc rừng mỡ, quế. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập từ việc phát triển sản phẩm mỡ, quế sẵn có tại địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

 

 

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án “Trồng và chăm sóc rừng mỡ, quế” tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

 

Dự án “Trồng và chăm sóc rừng mỡ, quế” thực hiện trong thời gian 3 năm sẽ tăng diện tích và sản lượng, đồng thời đầu tư phát triển nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Dự kiến sau 3 năm thực hiện dự án, sản phẩm mỡ sẽ đến kỳ khai thác và sản lượng quế thu được sau khi trừ chi phí công lao động, phân bón, mỗi ha quế sẽ cho thu nhập tăng thêm 35 đến 50 triệu đồng, mỡ tăng thêm 15 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, với mục tiêu từ dự án sẽ ngày càng thu hút các hộ nông dân tham gia vào tổ chức Hội, góp phần phát triển hội viên mới trong những năm tới./.

Hoàng Văn Thế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In