Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 04/05/2021  )
Thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai nhiều nội dung, hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp.

 

Để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, việc triển khai Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân được quan tâm. Ông Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Ban điều hành Quỹ thường xuyên đổi mới hoạt động huy động vốn, mở rộng đối tượng cho vay; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý quỹ từ huyện đến cơ sở... Qua đó hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Dự án chăn nuôi trâu, bò sinh sản đang triển khai tại thôn Pác Phai, xã Thượng Giáo, giúp cho các hộ tham gia có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi và giải quyết việc làm. Với tổng vốn vay 190 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, có 5 hộ tham gia. Từ tháng 4/2020 đến nay, ngoài số trâu, bò mẹ mua mới, mỗi hộ đều có thêm từ 1-2 con trâu, bò con. Gia đình chị Triệu Thị Sim khi được vay 50 triệu đồng đã mua 3 con bò mẹ, chú trọng đầu tư chăm sóc. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò sinh sản, tư vấn xây dựng chuồng trại khoa học, hợp lý, đến nay đàn bò phát triển khỏe mạnh và chuẩn bị sinh sản lứa đầu tiên. Để đảm bảo nguồn thức ăn, ngoài tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, chị trồng thêm 300m2 cỏ, vài chục gốc chuối trong vườn, dùng men ủ chua làm thức ăn...

 

Gia đình chị Triệu Thị Sim vay vốn nuôi bò sinh sản

 

Đến nay, 15/15 xã của huyện Ba Bể đã xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân. Một số dự án đem lại hiệu quả rõ rệt như: Dự án trồng và chế biến chuối (xã Khang Ninh); nuôi trâu sinh sản (xã Mỹ Phương, Hoàng Trĩ); nuôi lươn không bùn (xã Yến Dương); ươm hồng không hạt (xã Quảng Khê)... Hiện nay, tổng dư nợ các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện hơn 2 tỷ đồng với 19 dự án, có 69 hộ tham gia. Trong đó dự án trồng trọt chiếm 26,3%, chăn nuôi chiếm 73,7%.

Các cấp Hội Nông dân huyện còn tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề và trình độ phát triển ở mỗi địa phương. Đến nay, các cấp Hội đã vận động, thành lập được 45 tổ hợp tác; phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn thành lập 6 HTX. Hội Nông dân huyện đã tạo điều kiện cho các THT, HTX tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức về lập kế hoạch kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP; tham gia học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang… do Ban Quản lý chương trình rừng và trang trại Trung ương Hội Việt Nam tổ chức.

Ông Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết thêm: Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Đề án vào hoạt động quản lý, điều hành; quan tâm để Hội Nông dân tham gia phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế. Qua đó, kinh tế tập thể đã có bước phát triển, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng kinh tế và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn được nâng lên rõ rệt. Hội viên, nông dân tự nguyện tham gia các mô hình phát triển kinh tế và liên kết với các THT, HTX trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và từng bước sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.


Nguồn: Thu Hường/ baobackan.org.vn
Sign In