Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 12/11/2021  )
Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho hơn 70 hội viên nông dân xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới.


 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền một số văn bản, quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho hội viên nông dân, vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường; Xây dựng, duy trì mô hình nông dân tự quản về bảo vệ môi trường "Sạch nhà, tốt ruộng"; Trách nhiệm của hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới; Vai trò, ý nghĩa của các hình thức kinh tế tập thể; Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hình thức kinh tế tập thể; Giới thiệu một số mô hình điển hình về phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác và Hợp tác xã Đồng thờihướng dẫn quy trình ủ phân vi sinh và tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp hội viên nông dân nâng cao kiến thức vàcó trách nhiệm giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, ngănchặn tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thiết thực trong thực hiện phong trào “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” tại địa phương./.

Triệu Hằng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In