Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trên 11.300 hộ hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi

( Cập nhật lúc: 28/03/2022  )
Hưởng ứng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do TW Hội Nông dân Việt Nam phát động, năm 2021 tỉnh Bắc Kạn có 10.470 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 113% kế hoạch. Cuối năm, thông qua bình xét có trên 4.760 hộ đạt danh hiệu này.

 

 

Nông dân xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn có thu nhập khá nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Hội Nông dân các cấp phấn đấu có 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 15% trở lên số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nỗ lực giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 2,5% trở lên. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Hội đã tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến thời điểm này có 11.370 hộ hội viên đăng ký, vượt gần 9,5% chỉ tiêu kế hoạch năm./.

Nguồn: Phương Thùy/baobackan.org.vn
Sign In