Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thôn Nà Lẹng triển khai công tác ủy thác vốn vay tín dụng chính sách xã hội

( Cập nhật lúc: 09/04/2021  )
Ngày 08/4/2021, Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Nà Lẹng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển khai công tác ủy thác vốn vay tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội Nông dân thị trấn Yến Lạc quản lý.


Trong quý I năm 2021, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Lẹng đã tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổ TK&VV thôn Nà Lẹng hiện có 78 hộ hội viên nông dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp qua kênh của Hội Nông dân. Hiện tại tổ quản lý dư nợ là 3.536528.000đ/78 hội viên, không có nợ quá hạn.

Để chất lượng tín dụng chính sách ngày càng nâng cao, thời gian qua Tổ TK&VV thôn Nà Lẹng đã tổ chức tham mưu cho Hội Nông dân thị trấn Yến Lạc, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Rì và phối hợp chặt chẽ với chi bộ, trưởng thôn cũng như các tổ chức đoàn thể trong thôn tổ chức triển khai các biện pháp xử lý, đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn, đồng thời triển khai cho hội viên nông dân vay kịp thời nguồn vốn mới, nguồn vốn đã thu hồi.

 

 

Tổ TK&VV thôn Nà Lẹng họp tổ chức bình xét cho hội viên nông dân vay vốn kịp khung thời vụ

 

Tổ TK&VV thôn Nà Lẹng tổng hợp nhu cầu của hội viên nông dân và tiến hành bình xét cho vay; đồng thời hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ để giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó giúp hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian tới, Tổ TK&VV thôn Nà Lẹng tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, đủ điều kiện, đảm bảo khả năng trả nợ lãi và gốc nguồn vốn vay đúng hạn, đặc biệt hộ vay vốn phải có phương án sản xuất kinh doanh rõ ràng, nắm rõ và thực hiện đúng trách nhiệm khi vay vốn, quan tâm xử lý kịp thời các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, hỗ trợ các hộ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh nhằm ổn định và nâng cao đời sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương./.

Chu Văn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yến Lạc
Sign In