Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Mai thành lập mô hình An ninh trật tự - An toàn giao thông

( Cập nhật lúc: 18/08/2022  )
Nhằm thúc đẩy việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Hội Nông dân xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “An ninh trật tự và An toàn giao thông”. Mô hình được thành lập tại thôn Trung Tâm với sự tham gia của 30 hội viên nông dân.


 

Toàn cảnh Lễ ra mắt mô hình An ninh trật tự - An toàn giao thông xã Thanh Mai

 

Định kỳ hằng quý mô hình tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp thôn, sinh hoạt Chi hội nông dân và các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền tại cơ sở để tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phòng, ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; các quy định, quy tắc giao thông đường bộ, phòng, chống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vận động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao; tự quản đoạn đường,; tổ chức dọn dẹp lòng, lề đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Đồng thời phát động nhân dân phát hiện tố giác những hành vi vi phạm pháp luật như lấn chiếm lòng, lề đường, xe quá khổ, quá tải, vi phạm các quy ước, hương ước của thôn, bản, gắn thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự - an toàn giao thông, xây dựng gia đình văn hóa với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.../.


Nguyễn Thị Thiệp - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In