Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh và ra mắt Tổ hội nghề nghiệp

( Cập nhật lúc: 24/08/2022  )
Ngày 23/8/2022, tại hội trường UBND xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân huyện Ba Bể, Hội Nông dân xã Yến Dương tổ chức lớp tập huấn về xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh cho hơn 60 học viên là cán bộ, hội viên nông dân và thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã thuộc xã Yến Dương, huyện Ba Bể và ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng lúa Nếp Tài hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp”.

 

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

Tại hội nghị, các báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh đã trao đổi những kiến thức gồm: Xây dựng phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh hộ gia đình thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng ý tưởng, mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Nghiên cứu và phân tích thị trường; xác lập mô hình sản xuất, kinh doanh; Lập kế hoạch quản lý tài chính; Một số định hướng cho sản xuất, kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong quá trình học tập, các học viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường... Từ đó giúp cho học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng phương án kế hoạch kinh doanhcó định hướng trong sản xuất, kinh doanh giúp phát triển kinh tế một cách bền vững.

 

 

Ra mắt Ban quản lý Tổ hội nghề nghiệp “Trồng lúa Nếp Tài hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp” thôn Phiêng Phàng

 

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã Yến Dương tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “Trồng lúa Nếp Tài hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp” tại thôn Phiêng Phàng xã Yến Dương với 27 thành viên tham gia. Việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp nhằm giúp đỡ cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.../.


 

Triệu Thị Hằng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In