Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn xây dựng mô hình trồng cây Thạch đen theo hướng hữu cơ

( Cập nhật lúc: 28/07/2022  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Thạch đen theo hướng hữu cơ cho 20 hội viên nông dân xã Văn Vũ, huyện Na Rì.


Các nội dung tập huấn gồm: Kỹ thuật trồng cây Thạch đen theo quy trình hữu cơ; Cách ghi chép số sách (Kế hoạch quản lý nông hộ, nhật ký sản xuất hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn hưu cơ); Tiêu chuẩn PGS Việt Nam và hướng dẫn cách báo cáo thanh tra trồng trọt hữu cơ.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 10 hội viên tham gia mô hình 400kg phân lân nung chảy Văn Điển và 40 gói men vi sinh để ủ phân hữu cơ vi sinh.

 

 

Lấy mẫu đất kiểm nghiệm tiêu chuẩn tại khu vực trồng Thạch đen của hộ ông Bàn Văn Giang, thôn Khuổi Mụ, xã Văn Vũ, huyện Na Rì

 

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân xã Văn Vũ và các thành viên tham dự hội nghị tiến hành kiểm tra thực địa tại một số mô hình trồng cây Thạch đen tại xã Văn Vũ và lấy mẫu đất, nước, cây Thạch đen để kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn.

Qua triển khai thực hiên mô hình trồng cây Thạch đen tại xã Văn Vũ đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững./.


Dương Văn Quang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In