Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn sử dụng và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

( Cập nhật lúc: 11/05/2022  )
Trong 2 ngày 10-11/5/2022 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng, thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho 110 cán bộ Hội cơ sở, Chi hội trưởng của thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới.

 

 

Ông Lê Văn Hưng - Giảng viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trao đổi về bảo vệ môi trường tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị các giảng viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Ban quản lý Dự án nước sạch môi trường - Công ty Big C Sài Gòn phổ biến một số nội dung: Chương trình phối hợp số 48/2017/CTPH-HND-BTNMT ngày 22/12/2017 giữa HNDVN với Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023”; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Nghị quyết số 34 - NQ/HNDTW ngày 26/7/2017 về Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương HNDVN về nâng cao trách nhiệm của HNDVN tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020…

Các đại biểu dự tập huấn đã tham gia thảo luận phát biểu ý kiến về những vấn đề môi trường tại địa phương như một số nơi nhà nông vứt bỏ bừa bãi bao bì, gói, chai lọ thuốc BVTV xuống bờ mương, bờ ruộng nên ảnh hưởng đến không khí, đất, nguồn nước và sức khỏe của cộng đồng.Đề nghị các ban ngành liên quan các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã... và cần có chế tài, cơ chế xử phạt cụ thể đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, duy trì tốt vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng góp phần làm môi trường xanh, sạch, đẹp hơn./.

Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In