Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 05/08/2022  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Xã hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đợt tập huấn công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chương trình được thực hiện tại các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì với sự tham gia của 950 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.


 

Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Ba Bể

 

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã cung cấp các nội dung về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của con người, ảnh hưởng tới môi trường sống và cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá.

Ngoài ra, học viên cũng được thông tin về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp quy về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đặc biệt là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội Nông dân các cấp; Các kiến thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông chuyển đổi hành vi trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

 

Bác sỹ Đoàn Mạnh Thịnh - Trưởng Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

trao đổi các nội dung về tác hại của thuốc lá cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Bạch Thông

 

Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Sau đợt tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền, vận động mọi người tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cùng xây dựng một môi trường sống không khói thuốc./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In