Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân thực hiện Dự án CSSP

( Cập nhật lúc: 27/12/2021  )
Trong tháng 12/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 07 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Dự án CSSP cho hơn 300 học viên là các cán bộ Hội Nông dân, Chi hội trưởng nông dân thuộc vùng dự án CSSP trên địa bàn huyện Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn và Na Rì.


 

Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại huyện Ba Bể

 

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền đạt các nội dung gồm: Quy trình thực hiện Quỹ tài trợ cạnh tranh cho tổ hợp tác Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ CSG được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1576/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2021; Sản xuất hàng hóa, các quy luật của sản xuất, vai trò của tổ hợp tác trong sản xuất hàng hóa; Chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của dự án năm 2022.

 

Học viên thảo luận nhóm lập kế hoạch hoạt động năm 2022

 

Trong thời gian tập huấn giảng viên và các học viên đã sử dụng phương pháp vừa giảng dạy vừa trao đổi, do vậy các học viên tham gia tích cực trao đổi thông tin 2 chiều, tinh thần hợp tác và tương tác trong nhóm cao, tạo cơ hội cho học viên đưa ra những thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm để đạt được cùng một mục tiêu chung.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm bắt được những kiến thức để triển khai các hoạt động của dự án CSSP, đặc biệt là kiến thức về quy trình thực hiện Quỹ tài trợ cạnh tranh Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạnkỹ năng trong việc hỗ trợ các Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In