Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ thuật nuôi ong mật cho thành viên Hợp tác xã

( Cập nhật lúc: 12/05/2022  )
Thực hiện các hoạt động gói dự án nhỏ thuộc Chương trình FFF, vừa qua Hợp tác xã Tạ Anh xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong mật cho 30 học viên là thành viên Hợp tác xã và các hộ liên kết sản xuất trên địa bàn xã.


Tại lớp tập huấn các học viên đã được giảng viên trao đổi, thảo luận, hướng dẫn thực hành các nội dung như: Kỹ thuật chọn điểm nuôi ong; Cách đặt thùng đàn ong; Chia đàn tự nhiên; Các hiện tượng của đàn ong trước khi chia đàn tự nhiên; Thời gian chia đàn tự nhiên; Cách xử lý ong chia đàn tự nhiên; Nguyên nhân và biểu hiện ong bốc bay; Thời vụ và thời gian ong bốc bay; Biện pháp hạn chế ong bốc bay; Phương pháp nhập đàn ong, cầu ong; Các nguyên tắc nhập đàn ong, cầu ong; Phương pháp chia đàn ong; Tách cầu ghép thành đàn mới; Phương pháp chống nóng, chống rét cho ong; Phương pháp tạo chúa; Chọn đàn làm giống và đàn nuôi dưỡng; Chăm sóc đàn nuôi dưỡng; Bảo quản và giới thiệu mũ chúa; Kỹ thuật tạo chúa đơn giản; Biện pháp phòng trừ một số bệnh cho đàn ong; Nguyên tắc điều trị bệnh cho ong.

 

 

Các học viên được giảng viên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ong

 

Kết thúc lớp tập huấn, gói dự án nhỏ thuộc Chương trình FFF đã hỗ trợ 15 thùng ong cho 05 thành viên Hợp tác xã, ngoài ra các thành viên đã thống nhất góp vốn đối ứng mua thêm 06 thùng ong để nâng tổng số đàn ong của Hợp tác xã.

Lớp tập huấn nhằm góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời tận dụng được những tiềm năng sẵn có, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân./.

Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In