Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, tưới ướt khô xen kẽ

( Cập nhật lúc: 04/04/2022  )
Thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2023", vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 4 lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, tưới ướt khô xen kẽ cho 80 hội viên nông dân tại 4 xã thực hiện dự án gồm: Xã Đồng Thắng, xã Phương Viên huyện Chợ Đồn, xã Yến Dương, xã Địa Linh huyện Ba Bể.

 

Tại lớp tập huấn, cán bộ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai tuyên truyền về các hoạt động của dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, giai đoạn 2021 - 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó tập trung vào 3 kỹ thuật chính là: Xử lý rơm rạ, giảm lượng phân hoá học và tưới ướt khô xen kẽ.

 

 

Các học viên thực hành cấy trên ruộng lúa

 

Đồng thời các học viên được hướng dẫn về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, tưới ướt khô xen kẽ theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên đồng ruộng. Các học viên tham gia tập huấn đã ký cam kết thực hiện các biện pháp kỹ thuật được tập huấn với diện tích 8,67 ha.

Thông qua tập huấn nhằm giúp nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân về các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng lúa và bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường tới đông đảo hội viên nông dân./.

Hà Thoa - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In