Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ năng tham gia hòa giải khiếu nại, tố cáo của nông dân

( Cập nhật lúc: 24/08/2021  )
Ngày 20/08/2021, Hội Nông dân xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội; Kỹ năng tham gia hòa giải khiếu nại, tố cáo của nông dân cho 50 thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại nhà văn hóa xã Côn Minh và tuyên truyền Luật quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp cho 40 hội viên nông dân thôn Nà Thỏa. Đồng chí Hoàng Thị Thuấn - Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh trực tiếp lên lớp tuyên truyền.

 

 

Tập huấn cho thành viên Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại nhà văn hóa xã Côn Minh

 

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” của xã Côn Minh từ khi được thành lập đến nay đã kịp thời củng cố, kiện toàn và tổ chức các hoạt động thực hiện theo Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân các cấp với Hội Nông dân trong việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn.

Trong thời gian 01 buổi sáng các thành viên Câu lạc bộ được báo cáo viên của tỉnh giới thiệu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội; Kỹ năng tham gia hòa giải khiếu nại, tố cáo của nông dân. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, góp phần hạn chế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân ngay tại cơ sở.

Đồng thời giúp tổ chức Hội nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và những kiến nghị phản ánh của nông dân để thống nhất với các cấp, các ngành về nội dung và phương pháp phối hợp giải quyết kịp thời từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và dần hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật, để mỗi cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật ngay tại địa phương.

Chiều cùng ngày tại nhà văn hóa thôn Nà Thỏa, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền về Luật quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn cho 40 hội viên nông dân. Qua đó giúp cho bà con nông dân hiểu rõ hơn về cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn./.

 

 

Tuyên truyền về Luật quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp cho hội viên nông dân thôn Nà Thỏa

Hoàng Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Côn Minh
Sign In