Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kiến thức khoa học, công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt

( Cập nhật lúc: 24/11/2022  )
Thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2022, trung tuần tháng 11/2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức khoa học, công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt cho 80 cán bộ, Chi hội trưởng, hội viên nông dân của các huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Pác Nặm.


Tại hội nghị các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức khoa học, công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt; kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho cán bộ, hội viên nông dân.

Trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai các nội dung của Dự án 02 - đa dạng hoá sinh kế phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đồng chí Hoàng Quốc Quyền - Trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn triển khai kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân tc, Tôn giáo, Quc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Vit Nam

triển khai nội dung Dự án 02 - đa dạng hoá sinh kế phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

Thông qua Hội nghị, trang bị các kiến thức về khoa học, công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh, qua đó phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Nông thôn mới./.

Nguyễn Thiệp - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In