Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ra mắt mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông”

( Cập nhật lúc: 25/06/2020  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm và ra mắt mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại xã Ngọc Phái và xã Bằng Lãng. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, Đảng ủy, Công an trong xã.

.

Các thành viên tham gia mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông” là Trưởng thôn, Công an viên, Chi hội trưởng và hội viên nông dân.

 

Đồng chí La Thế Kỷ - Trưởng công an xã Ngọc Phái thông tin, trao đổi tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã thông qua Quyết định thành lập mô hình; Quyết định thành lập Ban quản lý và quy chế hoạt động mô hình. Đồng thời tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm và tổ chức các thành viên tham gia mô hình ký cam kết tự quản trong gia đình không có người phạm tội, vi phạm pháp luật.

 

 

Ban quản lý mô hình xã Ngọc phái ký cam kết tự quản trong gia đình không có người phạm tội, vi phạm pháp luật

 

Việc thành lập mô hình nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", xây dựng ý thức tự giác của nhân dân trong việc đảm bảo ANTT tại khu dân cư, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động 04 mô hình Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông  tại các xã: Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn và thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In