Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng cây dược liệu”

( Cập nhật lúc: 25/11/2021  )
Ngày 24/11/2021, Hội Nông dân xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn tổ chức ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng cây dược liệu”. Đây là Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên của huyện Na Rì được thành lập thực hiện theo Nghị Quyết 04 NQ/HNDTW ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


 

Toàn cảnh Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng cây dược liệu” tại xã Văn Lang, huyện Na Rì

 

Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng cây dược liệu” xã Văn Lang được thành lập trên cơ sở tự nguyện, có 30 thành viên tham gia.

Tại buổi lễ đã bầu Ban Chấp hành Chi hội gồm 3 người, các thành viên được bầu vào Ban Chấp hành sẽ có trách nhiệm duy trì sinh hoạt Chi hội hoạt động đạt hiệu quả; Thông qua Quy chế hoạt động gồm các chương trình, quy định hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp, phản ảnh thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Chi hội nghề nghiệp. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất theo chuỗi giá trị; Thảo luận và xây dựng kế hoạch về cách thức tổ chức sản xuất, xây dựng hình kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo,làm giàu bền vững; Đàm phán thỏa thuận tập thể với các đối tác khi ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm…

Việc thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp nhằm giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In