Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy tinh thần tương trợ trong nội bộ Hội Nông dân

( Cập nhật lúc: 19/04/2022  )
Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều hoạt động tương trợ thiết thực trong nội bộ cán bộ, hội viên nông dân.


Thực hiện Thông báo số 416-TB/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2022 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở năm 2022 nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Hội cấp cơ sở. Số xã được giúp đỡ là 16 xã (Hội Nông dân tỉnh giúp đỡ 08 xã, Hội Nông dân huyện giúp đỡ 08 xã). Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và huyện tổ chức thăm nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đối với từng cơ sở, đề xuất biện pháp giúp đỡ Chủ tịch cơ sở Hội còn hạn chế về tổ chức các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2021 hoặc mới đảm nhận vị trí.

 

 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn - Lâm Hoàng Huy (người đứng đầu tiên bên phải) trao tặng 03 triệu đồng tiền hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh

và Hội Nông dân huyện cho gia đình ông Ma Văn Lược - Hội viên nông dân xã Yên Mỹ bị hỏa hoạn gây cháy toàn bộ ngôi nhà gỗ 4 gian

và nhiều vật dụng thiết yếu, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng

 

Trong 03 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động tương trợ trong nội bộ cán bộ Hội, hội viên nông dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn, gia đình có việc hiếu với số tiền trên 30 triệu đồng, gần 1.700 ngày công, gần 630kg gạo, trên 440 vác củi. Thăm hỏi, hỗ trợ 03 triệu đồng cho 01 hộ hội viên nông dân bị cháy nhà tại xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn (Tỉnh hội 02 triệu đồng, Hội huyện 01 triệu đồng). Hội Nông dân huyện Chợ Đồn hỗ trợ 05 triệu đồng cho 01 hộ hội viên nông dân nghèo xây nhà từ Quỹ xóa nhà tạm,…

Những việc làm thiết thực trên đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện các hoạt động Hội, thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu thi đua trong năm 2022./.

Nguồn: Phương Thùy/baobackan.org.vn
Sign In