Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm thực hiện mô hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh

( Cập nhật lúc: 21/04/2022  )
Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Pác Nặm về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện và định hướng của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn năm 2022 về triển khai phát triển cây ngô sinh khối và cây gai xanh trên địa bàn tỉnh, lợi ích, lợi nhuận của cây ngô sinh khối và cây gai xanh, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện mô hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh.

 

Theo đó Hội Nông dân huyện đã phối hợp lồng ghép với Chương trình Dự án CSSP của tỉnh tổ chức được 17 buổi tuyên truyền/ 07 xã cho 1.390 lượt hội viên nông dân. Kết quả trong 04 tháng đầu năm 2022 đã có 27 hộ hội viên đăng ký tham gia trồng cây ngô sinh khối /04 ha/ 03 Tổ hợp tác (trong đó có 02 hộ nghèo, 09 hộ cận nghèo), cây gai xanh AP1 có 67 hộ tham gia/ 13,45 ha/ 05 Tổ hợp tác (trong đó có 22 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo).

Số lượng giống cây ngô sinh khối đã cung ứng cho các hộ tham gia thực hiện mô hình là 80 kg/ 27 hộ nông dân thực hiện, các hộ đã trồng xong, hiện cây đang sinh trưởng, phát triển rất tốt. Tổng số giống cây gai xanh đã cấp là 172.375 cây/ 12,25 ha/ 67 hộ thực hiện, các hộ được cấp giống đợt 01 ngày 14/02/2022 (157.500 cây/6.3 ha) hiện đã trồng xong, còn các hộ được cấp giống đợt 02 ngày 21/4/2022 (14.875 cây/5,95 ha) tiếp tục trồng xong trong tháng 4/2022.

 

 

Hội Nông dân huyện phối hợp với Hợp tác xã Kiên Anh cung ứng giống cây gai xanh cho các hộ hội viên nông dân tham gia thực hiện mô hình

 

Song song với triển khai thực hiện mô hình, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện và Hợp tác xã Kiên Anh tổ chức tập huấn về lợi ích, lợi nhuận của cây ngô sinh khối, cây gai xanh, diện tích trồng, thời vụ trồng, việc tiêu thụ sản phẩm, phương thức thu mua, cơ chế, hình thức thu mua sản phẩm, việc phát triển của cây ngô sinh khối và cây gai xanh, định hướng phát triển, định ước kinh tế cụ thể đối với từng loại cây, cách thức phối hợp, cơ chế triển khai trong hệ thống Hội…

Cùng với đó Huyện Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị đánh giá mô hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh trên địa bàn huyện Pác Năm. Hiện nay 02 loại cây trên đang sinh trưởng, phát triển rất tốt, phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng của địa phương. Tuy nhiên một số hộ chưa trồng đúng quy trình kỹ thuật, khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây chưa đạt, trồng hơi thưa, một số diện tích nhỏ xuất hiện sau keo. Hội nghị đã thảo luận một số nội dung về diện tích trồng, thời vụ trồng, quy trình kỹ thuật trồng, tiêu thụ sản phẩm, phương thức thu mua, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, giải đáp một số thắc mắc trong triển khai thực hiện mô hình bị vướng mắc và thống nhất định hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo…

 

 

Hội nghị đánh giá mô hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2022

 

Trong thời gian tới Hội Nông dân huyện Pác Nặm tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình hình trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thăm nắm tình hình sinh trưởng, phát triển của cây ngô sinh khối và cây gai xanh, khắc phục sâu, bệnh hại trên cây trồng, chỉ đạo, tuyên truyền thành lập Tổ hợp tác trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh. Hy vọng đây sẽ là loại cây trồng xóa đói giảm nghèo và là thế mạnh của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho hội viên nông dân, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu bền vững.../.

Dương Văn Dẻ - Hội Nông dân huyện Pác Nặm
Sign In