Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nông dân Na Rì chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 16/05/2023  )
BBK - Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn có hơn 8.800 số hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó có 7.160 hội viên nông dân, đời sống nông dân cơ bản ổn định và từng bước được nâng cao. Kết quả này có sự đóng góp của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

 

 

Mô hình ươm cây giống ứng dụng công nghệ phun nước tự động của hộ hội viên nông dân Nông Thị Mỹ Liên, thị trấn Yến Lạc

 

Giai đoạn 2018 - 2023 huyện Na Rì có 6.108 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp. Kết quả bình xét có 1.926 lượt hộ đạt SXKDG các cấp, trong đó cấp xã đạt 1.398 hộ, huyện 454 hộ và tỉnh 74 hộ, tạo việc làm cho hàng trăm hộ trên địa bàn, giúp 113 hộ thoát nghèo.

Gia đình chị Nông Thị Mỹ Liên, tổ dân phố Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc là một điển hình, liên tục 3 năm liền đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Chỉ từ buôn bán cây giống những ngày chợ phiên, chị Liên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng vườn ươm cây giống khi phong trào trồng rừng phát triển mạnh tại địa phương, đến nay quy mô vườn ươm của gia đình chị có diện tích hơn 4.000m2 với đủ các loại cây giống, từ cây nhập bán đến tự sản xuất.

Để đồng hành cùng hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã làm tốt vai trò ủy thác nguồn vốn vay phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 2.000 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 803 hộ vay; cho vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp…

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất được 329 lớp với trên 33.000 lượt hội viên tham gia. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn được hơn 7.000 công; hỗ trợ mua phân bón, giống, xi măng với số tiền gần 40 triệu đồng, tham gia hỗ trợ xóa 01 nhà tạm cho hội viên.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”, đến nay Hội Nông dân huyện Na Rì đã tư vấn, hướng dẫn thành lập được 09 hợp tác xã, 145 tổ hợp tác với 1.776 thành viên tham gia các ngành hàng chủ yếu là chăn nuôi lợn, trâu, bò vỗ béo, trồng kiệu, dong riềng, hồng không hạt, thạch đen… Hướng dẫn xây dựng được 08 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP của toàn huyện lên 27 sản phẩm.

 

 

 

Ông Vũ Việt Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Hội Nông dân toàn huyện chú trọng thay đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “phát triển kinh tế nông nghiệp”. Tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân và hộ SXKD giỏi tham gia tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về giống, vốn, vật tư, ngày công; hướng dẫn cách làm ăn để các hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững. Phấn đấu mỗi năm có 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật; có từ 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể; xây dựng mới, củng cố nâng cao chất lượng 05 sản phẩm OCOP; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến phù hợp với từng địa phương./.

Nguồn: Hà Nhung/baobackan.com.vn
Sign In