Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Na Rì chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cơ sở hoàn thành trong quý I năm 2023

( Cập nhật lúc: 28/02/2023  )
Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh trong năm 2023. Theo đó, Hội Nông dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực chỉ đạo đại hội cấp cơ sở xong trước ngày 28/03/2023.

 

Cùng với đó các cơ sở Hội trong huyện đang tích cực chuẩn bị cho đại hội diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Na Rì lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2023.

 

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Kim Lư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

  

Trước đó, ngày 26/02/2023 Hội Nông dân xã Kim Lư đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 65 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 400 hội viên trong toàn xã tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ 03 đồng chí; đồng chí Trương Đức Danh - tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Lư khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Triệu Văn Toàn - tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội nông dân huyện Na Rì gồm 10 đồng chí.

Ngày 27/02/2023 Hội Nông dân xã Sơn Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, có 99 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 600 hội viên trong toàn xã tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 17 đồng chí; Ban thường vụ 05 đồng chí; đồng chí Bế Đức Hoàng - tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Thành khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Lâm Thị Thục - tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội nông dân huyện Na Rì gồm 12 đồng chí…/.

Vũ Việt Bắc - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì
Sign In