Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mai Lạp thành lập mô hình An ninh trật tự - An toàn giao thông

( Cập nhật lúc: 19/08/2022  )
Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Hội Nông dân xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ ra mắt mô hình An ninh trật tự - An toàn giao thông, đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông cho hội viên nông dân.


Tại buổi ra mắt, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Mai Lạp đã thông qua Quyết định thành lập mô hình, Quyết định thành lập Ban quản lý và quy chế hoạt động của mô hình. Mô hình An ninh trật tự và An toàn giao thông thôn Bản Pá có 26 thành viên tham gia là hội viên nông dân, Ban quản lý mô hình gồm 3 thành viên có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng quý lồng ghép với các cuộc họp thôn, sinh hoạt Chi hội nông dân, hội nghị tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân, lực lượng Công an xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là các quy định về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

 

 

Ban quản lý mô hình An ninh trật tự - An toàn giao thông thôn Bản Pá ra mắt tại buổi lễ

 

Mô hình An ninh trật tự - An toàn giao thông thôn Bản Pá có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, thành viên mô hình về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phòng, ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; các quy định, quy tắc giao thông đường bộ, phòng, chống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vận động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao; tự quản đoạn đường; tổ chức dọn dẹp lòng, lề đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Đồng thời phát động nhân dân phát hiện tố giác những hành vi vi phạm pháp luật như lấn chiếm lòng, lề đường, xe quá khổ, quá tải, vi phạm các quy ước, hương ước của thôn, bản, gắn thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự - an toàn giao thông, xây dựng gia đình văn hóa với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.../.

Nguyễn Thị Thiệp - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In