Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội

( Cập nhật lúc: 27/08/2021  )
Trong các ngày từ 18 đến 24/8/2021 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội đợt 2 tại Hội Nông dân của 3 huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, 6 Hội Nông dân cơ sở, 12 Tổ tiết kiệm do Hội Nông dân quản lý có tỷ lệ nợ quá hạn và lãi tồn cao và kiểm tra thực tế 15 hộ gia đình hội viên nông dân vay vốn.


Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động nhận ủy thác tại địa phương, các hoạt động nâng cao chất lượng dư nợ ủy thác, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn; việc phối hợp xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn; sổ sách, chứng từ theo dõi sử dụng phí ủy thác; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hằng tháng; công tác phối hợp thu hồi nợ quá hạn; bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo quy định; kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên…

 

 

 

Đ/c Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo trong buổi kiểm tra tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể

 

Qua kiểm tra cho thấy, tình hình quản lý nguồn vốn tại các đơn vị tương đối hiệu quả; các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền cùng cấp để tổ chức triển khai thực hiện; công tác bình xét cho vay vốn được tiến hành công khai, dân chủ, đúng đối tượng; sau giải ngân, cán bộ Hội cơ sở kịp thời kiểm tra sau vay 30 ngày kể từ ngày giải ngân đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả sử dụng vốn; việc thu chi phí ủy thác được thực hiện theo đúng Quy chế, các loại vốn vay sử dụng đúng mục đích, có nhiều hộ đã phát huy tốt việc sử dụng vốn vay phát triển kinh tế, không có trường hợp nào sử dụng vốn sai mục đích, chiếm dụng vốn…

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, Tổ tiết kiệm vay vốn còn có tình trạng nợ quá hạn, lãi tồn cao, nguyên nhân do các hộ đã bỏ đi khỏi địa phương không liên lạc được, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chây ỳ, đi làm ăn xa hoặc đã chết nhưng không có người thừa kế…

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiếp thu các kiến nghị đề xuất của các cơ sở Hội liên quan đến chính sách tín dụng và các trường hợp nợ quá hạn đang trong quá trình xử lý nợ rủi ro để tổng hợp thông tin gửi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp cùng giải quyết. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ gốc, phí đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua Tổ tiết kiệm vay vốn; Ban quản lý tổ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác bình xét tại Tổ tiết kiệm vay vốn, tránh tình trạng nể nang...

Trong thời gian tới các cấp Hội cần triển khai và thực hiện có hiệu quả việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục kiểm tra vốn vay theo kế hoạch, tăng cường vai trò giám sát, quản lý vốn, nêu gương các hội viên nông dân điển hình làm kinh tế giỏi và có hiệu quả kinh tế cao từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững./.


        

Thu Trang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In