Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai báo y tế điện tử trong phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 28/05/2021  )
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử trong phòng, chống dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

 

- Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn thường xuyên khai báo y tế theo quy định.

 

- Phối hợp, giám sát và kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm.

 

- Khai báo y tế điện tử được thực hiện trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc quét mã QR tại Điểm kiểm soát dịch Covid-19 thông qua cài đặt và sử dụng một trong các phần mềm ứng dụng: Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration.

 

- Phát động phong trào, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tự nguyện khai báo y tế toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho chính quyền địa phương và liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm./.

 

Xem chi tiết nội dung Văn bản tại link sau: Công văn về việc khai báo y tế điện tử trong phòng, chống dịch Covid-19

Sign In