Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Chợ Đồn hoàn thành Đại hội Chi hội nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028

( Cập nhật lúc: 07/03/2023  )
Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Đồn và sự chủ động của 20 cơ sở Hội trong công tác hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp Chi hội, đến nay 100% Chi hội nông dân trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi hội, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Thực hiện hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các sơ sở Hội thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi Hội nông dân với 4 nội dung: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Chi hội nhiệm kỳ tới; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân cơ sở.

 

 

Đại hội Chi hội thôn Bản Lanh, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Hội Nông dân cấp cơ sơ sâu sát, hướng dẫn công tác chuẩn bị chương trình, văn kiện, nhân sự theo từng bước đảm bảo đúng quy trình, thời gian, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của hội viên nông dân. Bên cạnh đó, 226 Chi hội đã tích cực, chủ động thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, tuyên truyền trước và trong đại hội; tổ chức đại hội đảm bảo đúng nội dung và chương trình.

Đại hội các Chi hội đã lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Chi hội nông dân khoá mới những đồng chí đảm bảo số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao với công tác Hội và phong trào nông dân, có trình độ hiểu biết, năng lực thực tiễn đã trưởng thành trong phong trào của địa phương…/.

 

Nông Thị Thiềm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Đồn
Sign In