Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hợp tác xã Tài Hoan liên kết trồng và thu mua, bao tiêu sản phẩm củ dong riềng cho Tổ hợp tác

( Cập nhật lúc: 01/06/2021  )
Năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình điểm trồng dong riềng hữu cơ tại thôn Lủng Vai, xã Côn Minh, huyện Na Rì. Mô hình được thực hiện trên diện tích 5ha với 19 hộ tham gia.

 

 

Mô hình trồng dong riềng theo quy trình hữu cơ của Tổ hợp tác thôn Lủng Vai, xã Côn Minh, huyện Na Rì

 

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai, hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác và tập huấn quy trình sản xuất dong riềng hữu cơ cho các hộ hội viên nông dân tham gia thực hiện mô hình. Để bảo đảm tiêu thụ sản phẩm và chủ động được nguồn sản phẩm hữu cơ chất lượng với giá cả ổn định, Tổ hợp tác thôn Lủng Vai đã ký kết hợp đồng thỏa thuận liên kết trồng, thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm củ dong riềng với Hợp tác xã Tài Hoan, xã Côn Minh.

Theo thỏa thuận được ký kết giữa Hợp tác xã Tài Hoan và Tổ hợp tác thôn Lủng Vai, năm 2021 phía Hợp tác xã Tài Hoan sẽ liên kết cùng Tổ hợp tác trong việc trồng dong riềng theo quy trình hữu cơ, không sử dụng thuốc diệt cỏ, phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật hoá học, thực hiện theo đúng các quy định về sản xuất sản phẩm hữu cơ và bao tiêu đầu ra toàn bộ sản phẩm củ dong riềng hữa cơ. Củ dong riềng phải được cắt bỏ sạch rễ, rũ sạch đất, được đựng trong bao sạch và được Hợp tác xã thu mua với giá thấp nhất là 1.650đ/kg, giá thu mua sẽ được thống nhất điều chỉnh theo giá thị trường giữa hai bên tại thời điểm thu mua.

 

 

Hợp tác xã Tài Hoan và Tổ hợp tác thôn Lủng Vai ký kết hợp đồng thỏa thuận liên kết trồng và tiêu thụ củ dong riềng

 

Việc thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm, đặc biệt thông qua kênh của Hội Nông dân các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho nông dân và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh cho các Hợp tác xã. Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản và thu nhập cho người sản xuất./.

Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In