Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân xã Cao Kỳ sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 06/07/2020  )
Vừa qua, Hội Nông dân xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


 

Trong 6 tháng đầu năm Hội Nông dân xã Cao Kỳ đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân gieo cấy lúa vụ xuân được 64,8/65 ha đạt 99,6% diện tích, năng suất ước đạt 54 tạ/ha; trồng ngô được 69/65 ha và trồng rừng được 42,12 ha đạt 100% kế hoạch, đến nay cơ bản thu hoạch xong lúa vụ xuân chuẩn bị đất gieo cấy vụ mùa và các loại cây trồng khác. Về thực hiện các phong trào của Hội, trên cơ sở kế hoạch giảm nghèo của địa phương Hội Nông dân xã đã vận động có 04 hộ hội viên đăng ký thoát nghèo năm 2020, 78 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 100% chỉ tiêu trên giao;Phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã hướng dẫn 01 hợp tác xã (HTX) làm hồ sơ đăng ký sản phẩm OCP(Sản phẩm mơ ômai của HTX Đoàn kết); Vận động hội viên đăng ký gia đình văn hóa được 335 hộ, đạt 93, % kế hoạch và vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới như: vận động hiến đất để làm nhà văn hóa thôn được 750 m2, góp gần 3 triệu đồng để xây dựng lò đốt rác của thôn.

 

 

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình bà Nông Thị Liệu thôn Nà Cà 1 xã Cao Kỳ

 

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân xã Cao kỳ giai đoạn 2015-2020: Trong năm 5 qua được sự quan tâm chỉ đạo của Hội các cấp và đặc biệt là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền địa phương, hội viên nông dân trong toàn xã luôn tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, cán bộ và hội viên đã cùng nhau đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn và chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thu được nhiều kết quả và được Hội các cấp trên và Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận. Từ đó đã thúc đẩy các phong trào nông dân từng bước đi vào chiều sâu và đã có nhiều hộ thoát nghèo trở thành hộ khá và hộ giàu, đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Để đạt được kết quả, Ban thường vụ Hội Nông dân xã hàng năm đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu giao cho các Chi hội tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn thể hội viên nông dân. Điển hình là kết quả thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong 5 năm qua Hội Nông dân xã đã tuyên truyền vận động được 237 lượt hộ hội viên đăng ký tham gia hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét các năm đã có 125 hộ đạt, trong đó đạt cấp tỉnh có 12 lượt  hộ, đạt cấp huyện có 35 lượt hộ, đạt cấp xã 125 hộ.

 

 

Đồng chí Vũ Tất Sáng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Kỳ trao tặng giấy khen cho các hộ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

 

Qua việc thực hiện phong trào SXKDG đã có rất nhiều hộ hội viên nông dân điển hình trong phát triển kinh tế như: hội viên Hà Tạ Tong - Chi hội thôn Bản phố đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn theo hướng bán công nghiệp; mô hình trồng trọt, chăn nuôi của gia đình anh Hà Đức Hiến, bà Hà Thị Tươi ở thôn Hua Phai; anh Lê Văn Muôn ở thôn Công Tum... Đặc biệt, hội viên nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường như hộ anh Nguyễn Tiến Lực ở thôn Tổng Sâu với mô hình nuôi thỏ. Anh Lực cùng 4 hộ trên địa bàn liên kết chăn nuôi để cung cấp thỏ sang Nhật Bản thông qua Hợp tác xã Sang Hà (Thái Nguyên). Nhiều hộ chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu như: lạc, đậu tương, ớt, dưa lê, cây khoai tàu...

Tại Hội nghị này đã vinh danh và trao thưởng cho 01 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội giai đoạn 2015-2020./.

Phùng Nghi - Hội Nông dân xã Cao Kỳ
Sign In