Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật, giúp hộ vay sử dụng vốn hiệu quả

( Cập nhật lúc: 24/10/2022  )
Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


 

Được chuyển giao kỹ thuật sản xuất giúp nông dân xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách

 

Các cấp Hội đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước tới các tổ tiết kiệm vay vốn; vận động hội viên, nông dân mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

Các cấp Hội đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, đặc biệt là trước, sau khi nguồn vốn vay được giải ngân cho các hộ trong vòng 30 ngày nhằm giúp hội viên, nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.

Hội đã tổ chức và phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch, bảo vệ thực vật... được 10.300 lớp với hơn 420.000 lượt hội viên, nông dân tham gia. Phối hợp xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Từ đó, giúp cho hội viên, nông dân nâng cao kỹ thuật, trình độ canh tác.

Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành tổ chức dạy nghề cho hội viên, nông dân nhằm góp phần nâng cao kiến thức cho lao động nông nghiệp. Trong 20 năm qua, đã tổ chức dạy nghề cho hơn 16.700 lượt hội viên, nông dân với các nội dung như dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, thú y, sửa chữa máy nông nghiệp...

Nhờ đó, nguồn vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Hội ngày càng tăng. Kết quả tính đến ngày 30/6/2022, Hội Nông dân tỉnh quản lý nguồn vốn ủy thác hơn 720 tỷ đồng; số hộ dư nợ là hơn 12.000 hộ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất , kinh doanh đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, nhiều hộ đã vươn lên thành những hộ khá, hộ giàu.

Thông qua đó, số hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng. Năm 2003, số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp toàn tỉnh có 2.308 hộ, đến cuối năm 2021 số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp được công nhận là hơn 4.700 hộ. 

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục chú trọng tuyên truyền, thực hiện tốt hoạt động ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong việc sử dụng vốn vay. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức đào tạo nghề và mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân để áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động ủy thác cho vay.../.

Nguồn: Hoàng Vũ/baobackan.com.vn
Sign In