Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn họp bàn thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối PGS

( Cập nhật lúc: 13/03/2021  )
Thực hiện Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) giai đoạn II do Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam tài trợ, sáng ngày 12/3/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị họp bàn thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối PGS Bắc Kạn.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Điều phối PGS Bắc Kạn. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

PGS tên viết tắt của từ tiếng Anh Participatory Guarantee System là “Hệ thống đảm bảo có sự tham gia”. Hệ thống này được Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu cơ thế giới (IFOAM) phát triển để áp dụng cho các đối tượng nông dân quy mô nhỏ, giúp họ có khả năng tiếp cận sản phẩm với thị trường địa phương và liên vùng.

 

Đại diện Ban điều phối PGS Bắc Kạn đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối PGS Bắc Kạn; Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận PGS Bắc Kạn và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Ban Điều phối PGS Bắc Kạn.

 

 

Ban điều phối PGS Bắc Kạn ra mắt tại Hội nghị

 

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối PGS Bắc Kạn, Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận PGS Bắc Kạn; thống nhất xây dựng logo PGS Bắc Kạn. Đồng thời đưa ra giải pháp triển khai thực hiện PGS Bắc Kạn có hiệu quả.../.

 

Hà Xuyên- Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In