Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò”

( Cập nhật lúc: 29/07/2022  )
Ngày 28/7/2022, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc kạn tổ chức khảo sát, thẩm định và triển khai thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” tại phường Nguyễn Thị Minh Khai.


Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân nên trên địa bàn thành phố, công tác vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thu được những kết quả khả quan, từ nguồn Quỹ này đã giúp cho một số hộ hội viên nông dân có nguồn kinh phí để phát triển sản xuất, kinh doanh từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Từ nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân, Hội Nông dân thành phố đã khảo sát, thẩm định và triển khai thực hiện Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai với tổng số tiền 240 triệu đồng/ 04 hộ vay.

 

 

Thường trực Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn thẩm định Dự án “Chăn nuôi vỗ béo trâu, bò” tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

 

Nhờ có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, trong những năm qua nhiều hộ gia đình hội viên nông dân trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận và giải quyết được tình trạng lao động dôi dư, người lao động có thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống, từ đó hội viên nông dân phát huy cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đang được triển khai tại thành phố.../.

Phạm Thị Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn
Sign In