Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân Pác Nặm đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

( Cập nhật lúc: 28/04/2021  )
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào thi đua được Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.


Huyện Pác Nặm hiện có 5.396 hội viên nông dân. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện đã tổ chức phối hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền vận động hội viên đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; tích cực tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kiến thức và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh và huyện Pác Nặm hướng dẫn hội viên nông dân trồng và chăm sóc cỏ voi phục vụ nuôi vỗ béo trâu, bò

 

Trong những tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện phối hợp với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI và phòng chuyên môn tổ chức 24 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu và chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 1.080 hội viên tham gia; hỗ trợ 5 tổ hợp tác nuôi gà thảo mộc, giải ngân vốn vay theo Dự án CSSP cho 45 hộ. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, phối hợp với các ban, ngành tăng cường công tác chỉ đạo hội viên nông dân sử dụng các loại vật tư nông nghiệp gồm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, triển khai cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân.

Cùng với đó, công tác quản lý các nguồn vốn vay đang được thực hiện. Cụ thể: Quỹ hỗ trợ nông dân dư nợ trên 3,8 tỷ đồng bao gồm nguồn Trung ương, nguồn tỉnh và nguồn huyện. Chương trình ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý với tổng dư nợ trên 67 tỷ đồng/1.619 hộ vay vốn. Chương trình vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT theo Nghị định số 55/NĐ-CP của Chính phủ do Hội quản lý 120 triệu đồng; Chương trình vốn vay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt  hơn  5,5 tỷ đồng với 14 tổ vay vốn…

Thông qua công tác hỗ trợ đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế trong hội viên nông dân. Hiện nay, huyện Pác Nặm đã thành lập được 29 tổ hợp tác chăn nuôi gà thảo mộc, vỗ béo trâu, bò, chăn nuôi lợn, dê. Phối hợp xây dựng sản phẩm OCOP gồm 5 sản phẩm đã đăng ký, trong đó có 1 sản phẩm do Hội Nông dân các cấp trực tiếp thực hiện là sản phẩm thịt lợn chua của xã Nhạn Môn.

Đồng chí Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm cho biết: "Các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên; tích cực tổ chức triển khai các hoạt động của Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ động vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của từng địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn vốn, các dự án do các cấp Hội trực tiếp quản lý".

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế. Phấn đấu mỗi Hội cơ sở thành lập mới ít nhất 1 chi hội nghề nghiệp hoặc tổ hội nghề nghiệp. Tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021, triển khai cho hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp với 878 hộ hội viên đăng ký.../.

Nguồn: Nguyễn Nghĩa/ baobackan.org.vn
Sign In