Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân huyện Chợ Mới đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn vay cho nông dân

( Cập nhật lúc: 07/07/2020  )
Hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn vay cho hội viên nông dân.


Hiện nay, Hội Nông dân huyện Chợ Mới quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là 4,08 tỷ đồng, triển khai cho 102 hộ vay; trong đó các dự án nguồn vốn của Tỉnh, TW là 3,55 tỷ đồng với 73 hộ vay; nguồn vốn vay của huyện với số tiền 530 triệu đồng cho 29 hộ vay, đến nay các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; Hội Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho 1.752 hộ hội viên nông dân vay với tổng số tiền là 85,34 tỷ đồng; Phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tuyên truyền cho cán bộ Hội, hội viên nông dân vay với tổng số tiền 3,649 tỷ đồng.

 

 

Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

tuyên truyền, hướng dẫn triển khai vốn vay tại xã Yên Hân

 

Để nâng cao chất lượng quản lý các nguồn vốn vay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Phân công cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát thực hiện công tác ủy thác, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn vay bảo đảm đúng mục đích; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn và theo đúng quy định pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình tín dụng ưu đãi cho cán bộ, hội viên nông dân… Đặc biệt, để hỗ trợ thành viên vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, các cấp Hội luôn chủ động tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Qua các lớp tập huấn, hội viên đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho gia đình, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh được mở, các mô hình kinh tế được hình thành, góp phần đa dạng hoá phương thức sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi như: Mô hình sản xuất, chế biến chè, chăn nuôi trâu sinh sản, chăn nuôi trâu vỗ béo và kinh doanh dịch vụ của hộ bà Lường Thị Thiêm - xã Như Cố; mô hình chăn nuôi dê của hộ ông Lục Văn Toàn - thị trấn Đồng Tâm; mô hình trồng cây ăn quả hộ ông Nguyễn Văn Hùng và mô hình chăn nuôi lợn theo hướng bán công nghiệp của hộ ông Hà Tạ Tong - xã Cao Kỳ với tổng thu nhập đạt khoảng 250 - 500 triệu đồng/năm.

 

 

Mô hình chăn nuôi dê của hộ ông Lục Văn Toàn - thị trấn Đồng Tâm

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới cho biết: “Thời gian tới, các cấp Hội trong huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, Hội chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm truyền tải đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến hội viên nông dân; hướng dẫn các cơ sở Hội, đặc biệt là Tổ Tiết kiệm và vay vốn luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp với khả năng trả nợ của người vay, phương án sản xuất khả thi, chấp hành đầy đủ các quy ước, quy định về vay vốn và sử dụng vốn vay. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, góp phần giúp nông dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.
 

Lành Hải - Hội Nông dân huyện Chợ Mới
Sign In