Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân Ba Bể tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 26/05/2021  )
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chung tay, góp sức tham gia thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức như: Hội nghị, sinh hoạt Chi hội, câu lạc bộ... về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Hội các cấp, đặc biệt trú trọng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện...

 

 

Ông Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể thăm mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo xã Thượng Giáo

 

Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tập trung vận động hội viên tham gia với tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn. Hằng năm các cơ sở Hội vận động hội viên, nông dân đóng góp tiền của, ngày công lao động giúp đỡ hàng chục hộ gia đình cán bộ, hội viên nông dân nghèo. Riêng năm 2020, hội viên, nông dân đóng góp hơn 600 công lao động, 15 triệu đồng, 6 tấn xi măng để sửa chữa, nạo vét kênh mương với chiều dài 8,5 km, bê tông hóa đường nông thôn với chiều dài 1,5 km. Bên cạnh đó, thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã triển khai xây dựng và duy trì có hiệu quả hơn 100 mô hình "Sạch nhà tốt ruộng"... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên nông dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn.

Song song với công tác tuyên truyền, Huyện Hội chỉ đạo các cơ sở Hội phát động phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên, nông dân trên địa bàn huyện. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu của hội viên nông dân trong phát triển sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp nhiều năm liền, được các cấp Hội Nông dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen như: Hộ ông Nguyễn Văn Ngữ, thôn Khuổi Tầu, xã Cao Thượng; ông Nguyễn Văn Lộc, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu; Hoàng Thị Biểu, Tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã; Triệu Thị Tá, thôn Nà Viến, xã Yến Dương…

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác hỗ trợ hội viên nông dân như: Thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn nhằm cung cấp kiến thức trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi giúp hội viên nâng cao thu nhập; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất...; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho 1.921 hộ vay với tổng dư nợ 93.890 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân trên 18 tỷ đồng cho 151 hộ vay; hỗ trợ cho hội viên vay Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Với những nguồn vốn trên, các hộ nông dân đã đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, mở rộng sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn từng bước ổn định, phát triển bền vững. Đến nay các cơ sở Hội đã tuyên truyền, vận động, phối hợp thành lập được 02 Chi, tổ hội nghề nghiệp, 55 Tổ hợp tác, 06 Hợp tác xã về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản.

Với những việc làm thiết thực, các cấp Hội Nông dân huyện Ba Bể đã góp phần góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội và của địa phương phát động, đặc biệt là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Phong trào Nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.../.

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In